Księga Handlowa jest modułem zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard, umożliwiającym prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części

Udostępnij

Moduł Zarządzanie Kontaktami to produkt klasy CRM przeznaczony dla firm zainteresowanych zwiększeniem skuteczności i efektywności obsługi klientów. Jest doskonałym narzędziem ułatwiającym pracę działów sprzedaży, marketingu i serwisu. Umożliwia gromadzenie informacji

Udostępnij

Pakiet Podstawowy to główny moduł humansoft HermesStandard zawierający m.in. część handlowo-magazynową, rozrachunki, rejestry VAT, analizy, obsługę podstawowych kartotek systemu (kontrahentów, pracowników, towarów, wyrobów itp.) oraz funkcje administracyjne.

Udostępnij

Książka Przychodów i Rozchodów – to rozwiązanie dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia definiowanie w księdze własnych kolumn, które mogą dostarczać dokładniejszych

Udostępnij

Serwis i usługi – doskonałe narzędzie pracy dla każdej firmy, świadczącej wszelkie usługi materialne również te rozłożone w czasie np. usługi budowlane, instalacyjne oraz dla firm prowadzących usługi serwisowe związane

Udostępnij

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej

Udostępnij

Księga handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek

Udostępnij

Produkcja – moduł dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym dostarczający im specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do

Udostępnij

Zarządzanie kontaktami – moduł ten, wspomaga firmę w obszarze kontaktów z klientami, umożliwiając gromadzenie danych związanych z kontrahentami oraz późniejsze ich przetwarzanie. Uzyskane z systemu informacje na temat historii kontaktów

Udostępnij

Środki trwałe – moduł dedykowany komórkom firmy, które zarządzają środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza im dokładnej wiedzy na temat majątku przedsiębiorstwa ułatwiając planowanie i kontrolowanie kosztów w

Udostępnij