Zarządzanie Produkcją (humansoft HermesSQL) to system przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu

Udostępnij

,Moduł „Kadry i Płace” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi. Do jego obsługi wymagane jest

Udostępnij

Moduł „Środki trwałe” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Ułatwia ewidencjonowanie, amortyzację, aktualizację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do jego

Udostępnij

Moduł „Książka Przychodów i Rozchodów” przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Jest zintegrowany z całą resztą programu. Oznacza to, że wszelkie dokumenty (faktury sprzedaży, zakupu itp.), listy

Udostępnij

Księga Handlowa jest modułem zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard, umożliwiającym prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części

Udostępnij

Moduł Zarządzanie Kontaktami to produkt klasy CRM przeznaczony dla firm zainteresowanych zwiększeniem skuteczności i efektywności obsługi klientów. Jest doskonałym narzędziem ułatwiającym pracę działów sprzedaży, marketingu i serwisu. Umożliwia gromadzenie informacji

Udostępnij

Pakiet Podstawowy to główny moduł humansoft HermesStandard zawierający m.in. część handlowo-magazynową, rozrachunki, rejestry VAT, analizy, obsługę podstawowych kartotek systemu (kontrahentów, pracowników, towarów, wyrobów itp.) oraz funkcje administracyjne.

Udostępnij

Książka Przychodów i Rozchodów – to rozwiązanie dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia definiowanie w księdze własnych kolumn, które mogą dostarczać dokładniejszych

Udostępnij

Serwis i usługi – doskonałe narzędzie pracy dla każdej firmy, świadczącej wszelkie usługi materialne również te rozłożone w czasie np. usługi budowlane, instalacyjne oraz dla firm prowadzących usługi serwisowe związane

Udostępnij

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej

Udostępnij