Rewizor nexo


  • Rewizor nexo to nowoczesny program pomagający w prowadzeniu Księgi Handlowej.

  • Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa przedsiębiorstwa staje się wygodniejsza i szybsza.

   Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji i operacji na środkach trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatych możliwości wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

   Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego systemu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – program obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo – program kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – program zarządzania relacjami z kontrahentami.

    

   Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

   • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
   • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
   • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego lub podmiotu, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
   • rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
   • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 i wcześniejszych plików JPK_VAT;
   • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
   • rozbudowana sprawozdawczość finansowa – dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb;
   • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
   • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny przekazanej na rzecz walki z COVID-19;
   • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów przedsiębiorstwa z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
   • obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
   • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
   • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
   • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta;
   • rozliczanie podatku VAT plikiem rozliczeniowym JPK_V7;
   • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy przedsiębiorców i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
   • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
   • automatyczne księgowanie poszczególnych dokumentów oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
   • integracja z programamami sprzedaży Subiekt nexo i Subiekt 123;
   • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
   • obsługa pliku JPK_V7 wraz z deklaracją i ich wysyłka do Ministerstwa Finansów;
   • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
   • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
   • badanie statusu klientów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
   • komunikacja z kontrahentami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS;
   • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) – limit 1000 załączników.

    

   Obsługa RODO:

   • cele i zgody na przetwarzanie danych;
   • obowiązki informacyjne;
   • ochrona danych;
   • prawo do zapomnienia (anonimizacja).

    

Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagged in