Gestor nexo PRO

Gestor nexo PRO to elastyczny program pomagający w budowaniu trwałych relacji z kontrahentami oraz zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie.

Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo PRO umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych kontrahentów wraz z historią kontaktów, przedkładanie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji elektronicznej czy zbiorczą wysyłkę e-maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również wewnątrz firmy, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, kontrolować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki temu można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Opcja Umowy z klientami pozwala gromadzić i przechowywać w jednym miejscu umowy zarówno ze swoimi klientami, jak i te dotyczące własnego podmiotu(takie jak prąd, gaz, różnego rodzaju przeglądy). W ramach umów można zaplanować automatyczne, cykliczne wystawiane dokumentów oraz dodać przypomnienia w formie akcji automatycznych (np. o kończącej się umowie).

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z programem sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek kontrahentów oraz towarów i usług, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w programie danych kontrahentów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów kontrahentów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla kontrahentów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu oraz zbiorcze generowanie ofert;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych lub windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mail) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z nimi;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między operatorami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych, zleceniach serwisowych oraz umowach z kontrahentami;
 • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmy(np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczej wysyłki e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę wiadomości elektronicznych, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
 • oznaczanie obiektów graficznymi flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.


Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • oferty wielowariantowe;
 • dedykowany moduł do zarządzania umowami z kontrahentami (elektroniczna ewidencja);
 • punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
 • zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (kontrahenci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment, zlecenia serwisowe, umowy z kontrahentami);
 • wydruki własne;
 • raporty własne;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról operatorów;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługa zamienników towarów;
 • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników);
 • pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie zmian dokonywanych na dokumentach oraz zleceniach serwisowych;
 • klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.

 

Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagged in