Internet to dziś nie tylko informacje ale także potężne narzędzie marketingu. To kolejny kanał dystrybucji oferowanych produktów.

Udostępnij

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Udostępnij

Moduł „Obsługa urządzeń mobilnych” przeznaczony jest dla firm posiadających przedstawicieli handlowych wyposażonych w urządzenia wspomagające sprzedaż mobilną. Program pozwala przesłać do urządzenia wybrane artykuły i kontrahentów. Umożliwia również odczyt danych z urządzania przy

Udostępnij

Moduł „Obsługa akwizycji” wspomaga pracę firm posiadających przedstawicieli handlowych. Pozwala wykonywać analizy pomocne w ocenie pracy akwizytorów, m.in.: naliczać prowizję od tylko zapłaconych dokumentów. Program ułatwia również organizowanie i kontrolę towarów do klientów

Udostępnij

Moduł „Zlecenia usługowe” adresowany jest do firm świadczących wszelkie usługi materialne, szczególnie te rozłożone w czasie, takie jak: naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, usługi budowlane, usługi instalacyjne itp. Umożliwia zarejestrowanie zlecenia

Udostępnij

Zarządzanie Produkcją (humansoft HermesSQL) to system przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu

Udostępnij

Moduł „Kadry i Płace” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi. Do jego obsługi wymagane jest

Udostępnij

Moduł „Środki trwałe” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Ułatwia ewidencjonowanie, amortyzację, aktualizację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do jego

Udostępnij

  Aplikacja „Mobilny Handlowiec”, przeznaczona jest do zarządzania pracą urządzeń mobilnych oraz do przesyłania i odbierania danych z PDA. Stanowi integralną część systemu humansoft HermesStandard. Do jej instalacji wymagany jest

Udostępnij

Moduł „Książka Przychodów i Rozchodów” przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Jest zintegrowany z całą resztą programu. Oznacza to, że wszelkie dokumenty (faktury sprzedaży, zakupu itp.), listy

Udostępnij