Moduł „Kadry i Płace” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi. Do jego obsługi wymagane jest

Udostępnij

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej

Udostępnij

  Gratyfikant 3 to najnowsza wersja popularnego systemu wspomagającego pracę działu kadr i płac. Program uzupełniono i wzbogacono o wiele przydatnych funkcji i możliwości, dzięki czemu jest narzędziem jeszcze bardziej

Udostępnij

  Moduł ten ułatwia naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając różne systemy wynagradzania: płaca      miesięczna, akord, płaca godzinowa, prowizja i systemy mieszane. Prowadzi ewidencję umów o pracę i umów zleceń oraz nalicza

Udostępnij

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym opartym na platformie Windows, następcą programów Gratyfikant, Gratyfikant 2 i  Gratyfikant 3 Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami

Udostępnij