Gratyfikant nexo PRO

Gratyfikant nexo PRO to program kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża

Udostępnij

,Moduł „Kadry i Płace” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi. Do jego obsługi wymagane jest

Udostępnij

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej

Udostępnij

Gratyfikant GT jest nowoczesnym programem kadrowo-płacowym. Program rekomendujemy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się kwestiami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym. Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale

Udostępnij