,Moduł „Kadry i Płace” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Umożliwia obsługę działu kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami kadrowo-płacowymi. Do jego obsługi wymagane jest

Udostępnij

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej

Udostępnij

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym opartym na platformie Windows, następcą programów Gratyfikant, Gratyfikant 2 i  Gratyfikant 3 Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami

Udostępnij