Zmodyfikowana funkcja przypisywania artykułów do kilku gałęzi w jednym drzewie.

Udostępnij

Wymuszone pytanie o handlowca lub akwizytora przy zapisie dokumentu

Udostępnij

Widok stanów z innych magazynów na liście artykułów w programie Hermes SQL firmy Humansoft.

Udostępnij

Funkcja wykonania dokumentu MM z poziomu innego dokumentu w programie Hermes SQL firmy Humansoft.

Udostępnij

Funkcja edycji i zmiany kontrahenta w dokumencie,  w programie Hermes SQL firmy Humansoft.

Udostępnij

Funkcja wprowadzania artykułów do dokumentu bez opuszczania listy towarów w Hermesie SQL firmy Humansoft.

Udostępnij