Obsługa akwizycji – moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających sieć przedstawicieli handlowych oczekujących od systemu wsparcia w procesie zarządzania i motywowania pracowników pracujących w terenie. Na podstawie uzyskanych z systemu informacji

Udostępnij