Moduł „Środki trwałe” stanowi element składowy zintegrowanego systemu zarządzania firmą humansoft HermesStandard. Ułatwia ewidencjonowanie, amortyzację, aktualizację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do jego

Udostępnij

Środki trwałe – moduł dedykowany komórkom firmy, które zarządzają środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza im dokładnej wiedzy na temat majątku przedsiębiorstwa ułatwiając planowanie i kontrolowanie kosztów w

Udostępnij