Zarządzanie Produkcją (humansoft HermesSQL) to system przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu

Udostępnij

Produkcja – moduł dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym dostarczający im specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do

Udostępnij

Moduł ten jest ściśle powiązany z gospodarką magazynową. Wspomaga pracę firm produkujących zarówno „pod zamówienie” jak i w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Może być wykorzystywany przez typowe

Udostępnij