Księga handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek

Udostępnij

Produkcja – moduł dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym dostarczający im specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do

Udostępnij

Zarządzanie kontaktami – moduł ten, wspomaga firmę w obszarze kontaktów z klientami, umożliwiając gromadzenie danych związanych z kontrahentami oraz późniejsze ich przetwarzanie. Uzyskane z systemu informacje na temat historii kontaktów

Udostępnij

Środki trwałe – moduł dedykowany komórkom firmy, które zarządzają środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Dostarcza im dokładnej wiedzy na temat majątku przedsiębiorstwa ułatwiając planowanie i kontrolowanie kosztów w

Udostępnij

Obsługa akwizycji – moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających sieć przedstawicieli handlowych oczekujących od systemu wsparcia w procesie zarządzania i motywowania pracowników pracujących w terenie. Na podstawie uzyskanych z systemu informacji

Udostępnij

Pakiet podstawowy – stanowiący główny moduł programu, odpowiedzialny jest za dostarczenie wsparcia w obszarze zarządzania gospodarką materiałową, dystrybucją, zamówieniami własnymi i obcymi, sprzedażą towarów i usług, zakupami, promocjami a także kartotekami kontrahentów,

Udostępnij

Nasza oferta skierowana jest głównie dla przedsiębiorstw i firm, w których komputery są nieodzownym narzędziem pracy. Nasze narzędzia dla administratorów i kadry kierowniczej pozwolą lepiej zarządzać siecią, oprogramowaniem, jak i

Udostępnij

Gratyfikant GT jest nowoczesnym programem kadrowo-płacowym. Program rekomendujemy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się kwestiami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym. Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale

Udostępnij

Rewizor GT to profesjonalny programm finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systemam powstał w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów UE. Przeznaczony zarówno dla firm jak i biur

Udostępnij

Program mikroSUBIEKT dla Windows to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Jest on dedykowany przede wszystkim małym firmom handlowo-usługowym, których działalność nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny. Z

Udostępnij