mikroSUBIEKT

Program mikroSUBIEKT dla Windows to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Jest on dedykowany przede wszystkim małym firmom handlowo-usługowym, których działalność nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny. Z mikroSUBIEKTA mogą korzystać zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy programów komputerowych. Nowoczesny interfejs, intuicyjna instalacja, łatwa obsługa oraz wszystkie niezbędne funkcje umożliwiają szybką i niezawodną obsługę działów sprzedaży małych firm handlowo – usługowych.

System jest kontynuatorem linii produktów, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta mała wersja znanego systemu do obsługi sprzedaży doskonale spełni powierzone jej zadania.

Do najważniejszych cech mikroSUBIEKTA dla Windows należy:

 • obsługa faktur VAT sprzedaży;
 • obsługa paragonów;
 • obsługa faktur korygujących;
 • uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych (funkcja ROZLICZ);
 • obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów;
 • możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek);
 • wiele podstawowych zestawień takich, jak: bilans, sprzedaż wg asortymentu, sprzedaż w okresie itd;
 • możliwość przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy księgowe firmy InsERT (np. Rachmistrz dla Windows, Rewizor dla Windows);
 • funkcja umożliwiająca zgłaszania sugestii przez Internet;
 • możliwość rejestracji elektronicznej.

Starannie przemyślana i zaprojektowana funkcjonalność programu to również możliwości związane z obsługą dokumentów:

 • dostępne operacje: dodawanie, poprawianie, usuwanie, drukowanie i fiskalizacja;
 • obsługiwane typy dokumentów: faktura VAT, paragon, faktura korygująca;
 • obsługa ręcznej lub automatycznej numeracji dokumentów;
 • uproszczona ewidencja rozliczeń (opcja ROZLICZ);
 • możliwość dodania nowego kontrahenta do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu;
 • możliwość dodania nowej usługi do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu;
 • obsługa poziomów cen z kartoteki lub możliwość ręcznej zmiany ceny;
 • możliwość zmiany rodzaju cen (netto, brutto) w trakcie wystawiania dokumentu (z przeliczaniem);
 • możliwość wyboru formy płatności ze słownika;
 • możliwość udzielania rabatu od całego dokumentu (z przeniesieniem na pozycje);
 • możliwość określenia kategorii dokumentu (z możliwością wydruku);
 • możliwość wpisania uwag do dokumentów (160 znaków);
 • możliwość wpisana imienia i nazwiska osoby wystawiającej i odbierającej dokument;
 • wydruk dokumentów wg jednego z 9 gotowych wzorów wydruku.

Dzięki wbudowanym funkcjom program udostępnia wiele przydatnych zestawień i raportów:

 • cennik (możliwość wydruku oferty cenowej),
 • bilans (proste podsumowanie okresu),
 • sprzedaż w okresie,
 • sprzedaż wg asortymentu,
 • sprzedaż wg grup towarów/usług,
 • sprzedaż wg kontrahentów,
 • należności wg kontrahentów,
 • należności wg dokumentów.

Program mikroSUBIEKT posiada również wiele funkcji związanych z obsługą dostępnych w systemie kartotek (towarów, usług i kontrahentów):

 • możliwość przypisania zarówno towarów oraz usług, jak i kontrahentów do grup;
 • możliwości wywołania strony WWW kontrahenta i towaru;
 • możliwość wywołania programu do obsługi poczty elektronicznej kontrahenta;
 • trzy poziomy cen sprzedaży;
 • możliwość kalkulacji cen sprzedaży towarów w oparciu o wpisaną do kartoteki cenę zakupu oraz narzut, marżę lub zysk;
 • możliwość określenia domyślnego narzutu dla poszczególnych poziomów cen sprzedaży;
 • określanie dla towarów i usług: kodu (20 znaków), nazwy (50 znaków) i opisu (120 znaków);
 • możliwość posługiwania się kodami SWW/KU lub PKWiU;
 • określanie dla kontrahentów: kodu (20 znaków), nazwy (80 znaków) i uwag (120 znaków);
 • możliwość określania województwa kontrahenta (wybór ze słownika);
 • wprowadzanie NIP z opcjonalną kontrolą poprawności;
 • możliwość określenia imienia i nazwiska pracownika kontrahenta upoważnionego do odbioru faktur.
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagged in