humansoft Hermes – Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł „Książka Przychodów i Rozchodów” przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Jest zintegrowany z całą resztą programu. Oznacza to, że wszelkie dokumenty (faktury sprzedaży, zakupu itp.), listy płac oraz amortyzację środków trwałych księguje się automatycznie.
Można definiować własne zestawienia w oparciu o dane z księgi jak również definiować dodatkowe kolumny w książce, które pozwolą np. śledzić koszty firmy dokładniej niż pozwalają na to standardowe kolumny.
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Udostępnij
Tagged in