Jest to zestawienie które w sposób automatyczny dzieki zaawansowanemu filtrowi zamienia stawki VAT w Subiekcie prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             netto: 200,-                                                          

Udostępnij

Jest to zestawienie które ma zastąpić stary rejestr w programie Subiekt 5 i Subiekt 5 Euro wykorzystując nowe stawki VAT 6, 9 , 24 % prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             netto:

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Jest to zestawienie pokazujące upusty na dokumentach (zarówno upusty na pozycjach jak i upusty od wartości dokumentu). prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup            

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Jest to zestawienie pokazujące upusty na dokumentach (zarówno upusty na pozycjach jak i upusty od wartości dokumentu). prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup            

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Jest to zestawienie sprzedaży wg asortymentu dla wybranej firmy. prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             damowe,-                                                          

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Jest to zestawienie sprzedaży wg asortymentu podobne do opcji dostępnej standardowo w Subiekcie 4. prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             free,-                                                        

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Zestawienie to pozwala na podliczenie sprzedaży dokonanej za pomocą dokumentów przypisanych do kategorii z wyszczególnieniem poszczególych grup towarów. prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup         

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Zestawienie to pozwala na analizowanie sumarycznej sprzedaży w okresie przedstawionej w podziale na poszczegołne kategorie prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             darmo,-                                     

Udostępnij

Darmowe zestawienia udostępnione przez firmę Insert. Zestawienie to dokonuje analizy sprzedaży  w okresie i dla wybranych magazynów prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             gratis,-                                                          

Udostępnij

Zestawienie dla firm hurtowni farmaceutycznych zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. prezentacja     instrukcja       cena                               demo                                                     zakup                             netto: 600,-                                                          

Udostępnij