Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowych przepisów zw. z używaniem kas fiskalnych informujemy, że najnowsze rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 1.05.2019r

Tekst Rozporządzenia tutaj: Rozporządzenie 2019

Najważniejsze zmiany :

1/ Każdy pracownik obsługujący kasy/drukarki fiskalne musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami na temat obsługi klienta z użyciem kasy/drukarki fiskalnej.

Oświadczenie to należy przechowywać wraz z książką kasy w miejscu instalacji kasy. Tekst oświadczenia tutaj: Oświadczenie

2/KASY ONLINE

a/ od maja br nie można już wymieniać pamięci fiskalnej (która kończy się po ok. 2000 raportów dobowych) w kasach z 2 rolkami papierowymi. Od 2023 tak samo będzie z kasami z kopią elektroniczną.

b/ obowiązek przechodzenia na kasy online mają niektóre branże:

  • Najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku z urządzeń rejestrujących nowego typu będą musiały zacząć korzystać firmy, które świadczą usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania; w zakresie wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach; sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • Najpóźniej od 1 lipca 2020 roku kasy online będą musieli zacząć stosować przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi: związane z wyżywieniem (w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, w tym również sezonowo); w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych.
  • Najpóźniej od 1 stycznia 2021 z urządzeń online będą musiały zacząć korzystać firmy, które świadczą usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawnicze; związane z działalnością obiektów służących

c/Jeśli firma prowadzi kilka branż, będzie mogła fiskalizować dokumenty na starych kasach dla innych usług/ towarów, które nie są tożsame z powyższymi, ale dla usług wymienionych wyżej musi zakupić nową kasę

d/ Dla firm z w/w branż obowiązkowa wymiana kasy będzie objęta ulgą 700 zł

e/ W pozostałych branżach kasy z kopią elektroniczną i papierową będą mogły być używane do końca ich żywotności (patrz punkt 2a)

f/ Do końca lipca br ustawodawca nakazał każdemu podatnikowi zmienić kolejność stawek VAT w kasach/ drukarkach fiskalnych. Podatnik może to zrobić sam zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli zrobi to sam, powinien wpiąć do książki kasy wydruk, który uzyska po tej zmianie (będzie to ważne przy odczycie kasy). Jeśli my, jao serwis zmieniamy kolejność stawek dokonujemy wpisu w książce kasy.

Obowiązkowa kolejność:

A – 23%

B – 8%

C – 5%

D – 0%

E – ZW

F – REZERWA

G – REZERWA

Pod E można programować np. tzw “techniczne 0” dla faktur VAT marża

 

3/ Nowym obowiązkiem jest również rejestrowanie na kasie fiskalnej każdej zaliczki na towary/usługi przyjętej od klienta detalicznego (osoby fizycznej). Fiskalizacja ma nastąpić natychmiastowo, jeśli przyjmujemy zaliczkę gotówką. Jeśli zaliczka wpływa na firmowy rachunek bankowy i nie zdążymy wydać towaru/zakończyć usługi w miesiącu wpłaty, mamy obowiązek fiskalizacji takiej zaliczki najpóźniej do końca miesiąca.

 

4/ Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej podkreślono, iż wprowadzana regulacja ma jedynie odzwierciedlać zasady określone w ustawie o VAT. Zgodnie z tymi zasadami, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu jako konsument, czy jako podmiot gospodarczy. Jeśli np. nabywa towar jako konsument, nie może w późniejszym czasie zmienić charakteru tego zakupu, tzn. wykorzystać go do celów prowadzonej działalności i dokonać odliczenia VAT. Zgodnie z ustawą, sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą, a nie paragonem fiskalnym.

Ustawodawca uregulował też procedurę postępowania w przypadku użytkowników kas fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Nowe przepisy nie zmuszą takich przedsiębiorców do wymiany kas. W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik. Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu fakturę.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Udostępnij
Tagged in