W 2015 r. deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40 tylko przez internet

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, zatrudniający powyżej 5 pracowników, będzie mieć obowiązek wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet.

W przypadku druków adresowanych do urzędu skarbowego, formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia tych osób czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, świadczenie na rzecz byłego pracownika). Nie ma również znaczenia czy umowa ta jest opodatkowana według skali, czy też ryczałtowo (np. umowy zlecenie i dzieło do 200 zł). Wystawienie informacji podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy tę osobę zaliczyć na poczet podatników rozliczanych przez danego płatnika.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się druki.

Obowiązek wysyłki w formie elektronicznej dotyczy także druków CIT-8 (wraz z załącznikami) oraz IFT-2/IFT-2R stosowanych u podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Druki te mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem druki te mogą składać w formie tradycyjnej te podmioty które same pozostając płatnikami podatku, rozliczają nie więcej niż 5 podatników.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw nie modyfikuje natomiast zasad wysyłki własnych deklaracji PIT. Pozostają one takie, jak rok wcześniej, tzn. nadal można je wysyłać w formie tradycyjnej – jako dokument pisemny oraz w formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi identyfikującymi podatnika. Nie jest zatem potrzebny e-podpis.

Natomiast wysyłka w formie elektronicznej druków jako płatnik wymaga ich uwierzytelnienia poprzez podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Druków PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, CIT-8 nie podpisuje się więc uproszczonym kluczem, czyli danymi weryfikującymi podatnika lub płatnika przesyłającego druki.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Udostępnij
Tagged in