PC Biznes Prestiż

PCBIZNES PRESTIŻ stanowi zintegrowany zbiór modułów, obsługujących wszystkie procesy biznesowe firmy. Jest efektem wiedzy i bogatych doświadczeń firmy STREAM soft, w zakresie programowania aplikacji wspomagających pracę przedsiębiorstw.
Systemy PCBIZNES PRO/PRESTIŻ wybrało już ponad 3 tysiące Klientów. Jednym z ważnych czynników, które decydują o zakupie oferowanego przez nas oprogramowania jest fakt, że potrafimy efektywnie obsłużyć firmy z ponad 200 stanowiskami pracującymi na jednej bazie danych. Podczas prac wdrożeniowych skonfigurowaliśmy i uruchomiliśmy prawie 19 tysięcy stanowisk wspomagających różne obszary działalności przedsiębiorstw. PCBIZNES PRESTIŻ został wyróżniony Medalem Europejskim, w ramach XVII edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów (2008).

Elastyczność systemu sprawia, że dopasowuje się on do zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego i rozwija wraz z rozwojem firm, które go wdrożyły. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista, zachowując standardy obowiązujące w tym środowisku.
Z systemu PCBIZNES PRESTIŻ możliwe jest wysyłanie formularzy do systemu e-Deklaracje.

Wdrożenie
Modułowa budowa PCBIZNES PRESTIŻ umożliwia wdrażanie wszystkich bądź wybranych elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. System ten jest bardzo sprawnym i elastycznym narzędziem, z tego powodu czas jego wdrożenia jest optymalnie krótki. Wdrożenie stwarza okazję do uporządkowania i automatyzacji przebiegających w firmie procesów biznesowych.

Tylko w PCBIZNES PRESTIŻ
…dostępny jest moduł Zarządzania produkcją. Wspomaga on sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, umożliwia wykonanie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji, zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie.

Technologia
Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie zastosowano nowoczesną relacyjną bazę z interfejsem SQL, w architekturze klient-serwer. Jest ona gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Umożliwia również znaczne zmniejszenie obciążenia sieci komputerowej, a co za tym idzie, wzrost prędkości pracy, pozwalający na sprawne przetwarzanie nawet bardzo dużych ilości danych. Dane zawarte w systemie PCBIZNES PRESTIŻ mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access, itp. oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC.

Wdrożenie systemu gwarantuje

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy, stabilności i niezawodności.
 • Zapewnienie firmom wielooddziałowym pracy w czasie rzeczywistym.
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie zapasów magazynowych.
 • Ujednolicenie procedur postępowania w całym przedsiębiorstwie.
 • Zapewnienie współdziałania wszystkich szczebli przedsiębiorstwa.
 • Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w oparciu o zaawansowane zestawienia i analizy.
 • Zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych.
 • Adaptacja do indywidualnych i unikalnych potrzeb klienta dzięki możliwości parametryzacji i konfiguracji.
 • Łatwość aktualizacji.
 • Zintegrowanie danych firmy w jednej zbiorczej bazie danych.
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagged in