Analityk

 

Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych technologiach związanych z hurtowniami danych (Microsoft SQL Server 2000, usługi OLAP). Program tworzy nowoczesne, szybkie i elastyczne analizy danych zgromadzonych w systemach firmy InsERT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityk jest programem, który współpracuje z następującymi systemami firmy InsERT:

 • Subiekt GT,
 • Subiekt 5,
 • Subiekt 4 (MEGA/PLUS),
 • Subiekt dla Windows,
 • Rewizor 3 EURO,
 • Rewizor 3,
 • Rewizor 2,
 • Rewizor dla Windows.

Analityk wykorzystuje arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP lub Microsoft Excel 2003), dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

W maju 2002 roku firma Microsoft przyznała Analitykowi certyfikat Designed for Windows XP. Tytuł ten daje użytkownikom gwarancję, że program spełnia rygorystyczne wymagania techniczne i w pełni współpracuje z najnowszym system operacyjnym Microsoftu. Analityk jest drugą z kolei aplikacją w Polsce, która otrzymała takie wyróżnienie.

W lutym 2001 roku program Analityk firmy InsERT Sp. z o.o. został wyróżniony tytułem Certified for Windows 2000 Professional . Tytuł ten oznacza, że aplikacja spełnia rygorystyczne wymagania techniczne; potwierdza przede wszystkim dużą niezawodność, łatwość obsługi i niższe koszty zarządzania. InsERT Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce firmą, której produkt uzyskał tytuł Certified for Windows 2000 Professional dla aplikacji typu Desktop.
Zestawienia

Wygenerowane przez Analityka zestawienia prezentowane są w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP lub Microsoft Excel 2003) w postaci interaktywnych wielowymiarowych tabel i wykresów. Posługiwanie się nimi jest bardzo łatwe i intuicyjne. Użytkownik za pomocą myszki przemieszcza wybrane kategorie danych w odpowiednie obszary tabeli przestawnej.

W trakcie przeglądania danych możliwe jest wykonanie m.in. następujących operacji:

 • sortowanie tabel,
 • filtrowanie danych,
 • dokonywanie podsumowań na dowolnym poziomie,
 • korzystanie z całego zestawu różnorodnych funkcji statystycznych (m.in. średnia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe),
 • przechodzenie od danych zagregowanych do danych szczegółowych i odwrotnie,
 • korzystanie z predefiniowanych formatów tabel,
 • zmiana typu wykresu (słupkowe, kołowe, punktowe, 2-D, 3-D).

Stworzone w Analityku wielowymiarowe zestawienia pozwolą m.in. porównywać dane pochodzące z kilku okresów działalności gospodarczej lub z różnych miejsc. Informacje te ułatwiają interpretację sytuacji podmiotu gospodarczego. Program umożliwia analizę obszernych zbiorów danych. Dzięki najnowszym technologiom hurtowni danych analiza oraz tworzenie kolejnych zestawień przebiega niezwykle szybko.
Moduły programu

Program Analityk składa się trzech modułów: Hurtownia, Analityk, Administracja.

Moduł Hurtownia pozwala na przeniesienie danych z systemów firmy InsERT do hurtowni danych. Dzięki modułowi możliwe jest zarządzanie stworzonymi przez użytkownika hurtowniami (usunięcie, aktualizacja danych w hurtowni).

Moduł Analityk umożliwia pobieranie danych ze stworzonych hurtowni danych. Dane te można grupować w różnego rodzaju zestawienia. Program dostarcza gotowe definicje zestawień dotyczące takich obszarów, jak sprzedaż, zakupy, kasa i bank, magazyny czy księga handlowa, np.: Sprzedaż wg magazynów i kategorii, Zakup wg firm i towarów, Przychody finansów. Każdy użytkownik w prosty i szybki sposób może z nich skorzystać. Istnieje także możliwość powielania definicji zestawień i tworzenia nowych.

Moduł Administracja jest modułem pomocniczym, w którym można ustalić parametry pracy z programem Analityk takie, jak: nazwa serwera, hasło i nazwa użytkownika.

Dane techniczne

 • użyte narzędzia: Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0, MDAC 2.6, Data Transformation Services DTS, PivotTable Service;
 • wykorzystane bazy danych: SQL Server 2000, dostęp do baz Foxpro 2.6 i MS Access 97 poprzez sterowniki OLEDB;
 • minimalne wymagania systemowe dla Analityka: komputer z procesorem Pentium 166 MHz (zalecane 200 MHz), 32 MB pamięci RAM, system operacyjny Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 lub nowszy, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP lub Microsoft Excel 2003, około 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym (oraz miejsce na stworzone zestawienia), zalecane: karta graficzna z rozdzielczością 800×600 lub wyższą, napęd CD-ROM i mysz.

Wraz z Analitykiem w pakiecie znajduje się Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.

 • minimalne wymagania systemowe dla Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine: komputer z procesorem Pentium 166 MHz (lub lepszym), 32 MB pamięci RAM (64 MB dla systemu Windows 2000 lub nowszego), system operacyjny Windows 98, Me, NT 4.0 (SP5), 2000 lub nowszy, około 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Udostępnij
Tagged in